Publisher Rates
Quốc gia Thu nhập trên 1000 lượt xem
Máy tính để bàn Điện thoại di động / Máy tính bảng
Canada $2,20000 $2,20000
United Kingdom $2,20000 $2,20000
United States $2,20000 $2,20000
Các quốc gia còn lại (Mọi quốc gia) $0,60000 $0,60000
Vietnam $0,60000 $0,60000