Publisher Rates
Quốc gia Thu nhập trên 1000 lượt xem
Máy tính để bàn Điện thoại di động / Máy tính bảng
Canada $2,200000 $2,200000
United Kingdom $2,200000 $2,200000
United States $2,200000 $2,200000
Các quốc gia còn lại (Mọi quốc gia) $1,500000 $1,500000
Vietnam $1,500000 $1,500000